Provador d'alta i baixa temperatura

La cambra de prova alterna significa que la temperatura, la humitat i el temps que cal fer es poden configurar dins dels paràmetres de l'instrument alhora, i la cambra de prova seguirà el procediment establert. La cambra de prova de calor humit és afegir un sistema de calor humit en funció de la temperatura, de manera que la prova d'humitat es pot fer al mateix temps que la prova de temperatura, de manera que l'efecte de la prova s'acosta més al clima natural i més greu. el clima natural es pot simular, fent que les mostres provades siguin més fiables.

IMG_9863-1.jpg

Obteniu el preu més recent? Respondrem tan aviat com sigui possible (en 12 hores)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required